Vägledning

Foton © Pascal Tshibanda

Jag har ett stort intresse för existentiella samtal och konsten att skapa hållbar utveckling i samtalets värld. Jag är särskilt intresserad av uppskattande samtal, en samtalsform som utgår ifrån förhållningssättet att det finns goda krafter i alla sammanhang.

Jag bärs av tanken att vi alla har behov av ett existentiellt språk för att uttrycka vår innersta identitet och längtan.

Ett samtal är så mycket mer än ett utbytande av ord. Det innebär att se och lyssna med alla sinnen, att vara medveten om att man alltid som lyssnare också hela tiden själv är en berättare. 

I min yrkesroll, och även som ideell ledare, är jag ‘vägledare’ – som coach och mentor – för chefer, ledare och praktiker som vill bidra till en hållbar samhällsutveckling. Jag definierar ‘vägledning’ som ett slags livsbejakande och hälso­främjande friskvård för ditt inre. Jag ser det som salutogent fokuserande samtal om både privata och professionella utmaningar, prövningar och erfarenheter – där vi tillsammans fokuserar på så kallade friskfaktorer.

Det finns många skäl till varför vi som chefer, ledare och praktiker då och då kan behöva vägledande coaching och mentorskap. Att alltid själv strukturera tankarna, fokusera på det som är viktigt, formulera målen och planera för nästa steg kan ibland vara en omöjlighet.

Det salutogena förhållningssättet innebär att jag fokuserar på det som stärker dig, jag vill lyfta dina styrkor och tillgångar.

I den här formen av samtal får du vara den du är, växa till den du kan bli genom att vi tillsammans fokuserar på det som fungerar väl. Det är en uppskattande form av samtal som bjuder in till samskapande.

Min utgångspunkt är psykosyntesen som är en salutogen och praktiskt inriktad metod för personlig utveckling. Jag har studerat en master i psykosyntespsykologi vid Middlesex University i London.

Psykosyntesen fokuserar på dina naturliga styrkor, din potential och ser till hela individen; kroppen, intellektet och själen.

Alla människor har medfödda behov av gemenskap och existentiell utveckling. Det som utmärker vägledning, i form av coaching och mentorskap, med psykosyntes som grund är att du alltid sätts i ett större sammanhang där målet är att frigöra livskraft och skapa hållbar utveckling.

När jag vägleder chefer, ledare och praktiker lutar jag mig emot min master i psykosyntespsykologi vid Middlesex University i London, en kurs i systemisk coaching med John Whittington i London samt olika ledarskapskurser vid IHM Business School i Stockholm.

Lästips

Utdrag ur boken Psykosyntescoaching – en handbok av Frida Rosengren Chahine

En guide för dig som söker samtalscoach, utgiven av Psykosyntesförbundet

%d bloggare gillar detta: