Psykologi

Jag har läst en Master of Arts in Psychosynthesis Psychology vid Middlesex University och The Insitute of Psychosynthesis i London. Mina studier hade en organisationspsykologisk inriktning och jag fokuserade på idé- och värderingsstyrt kommunikativt ledarskap för en hållbar utveckling.

Utbidlningen omfattade psykologisk teori och hur psykologisk kunskap kan tillämpas i olika yrkes- och vardagssituationer. Utbildningen gav kunskap om mänskliga beteenden, tankar, känslor och hur människan kan förstås utifrån olika psykologiska perspektiv. 

Jag är intresserad av psykologi, och i synnerhet organisationspsykologi, som ett praktiskt förhållningssätt till friskvård – med fokus på människors kreativitet, skapandelust och potential. Jag är nyfiken på vad som kan leda till mänsklig utveckling, genom personlig självinsikt och handlingskraft. 

%d bloggare gillar detta: