Presentation

Foto: Hanna Maxstad

Jag har drygt två decenniers yrkesmässig erfarenhet av hållbarhetskommunikation och hållbart samhällsbyggande.

Skapande kreativitet och kommunikation, i form av skrivna och talade ord och bilder, är den röda tråden i mitt liv. För mig är kreativitet och kommunikation nyckeln till mänsklig utveckling, ett slags livsbejakande och hälso­främjande friskvård för mitt inre. Både skrivande och fotograferande är ett sätt att möta mig själv genom orden och bilderna. 

Jag har ett särskilt intresse för livsberättelser i form av biografiskt eller självbiografiskt skrivande.

Jag är även, sedan många år, krönikör i Sveriges största nyhetstidning med veckoutgivning.

Ashridge Business School

Jag har en master i hållbar utveckling från Ashridge Business School i Storbritannien. Min mastersuppsats ‘The crowd within – an experiential inquiry into leadership in sustainability’, där jag använde aktionsforskning som metod, handlade om transpersonell psykologi och idé- och värderingsstyrt ledarskap inom kommunikationsområdet för en hållbar utveckling.

Middlesex University

Jag har även en master i psykosyntespsykologi från Middlesex University och Institute of Psychosynthesis i London, Storbritannien. Titeln på min andra mastersuppsats är ‘Soil, soul, and society: Sustainability communications leadership in practice’. Jag använde aktionsforskning som metod och utforskade återigen transpersonell psykologi och idé- och värderingsstyrt ledarskap inom kommunikationsområdet för en hållbar utveckling.

KIT Royal Tropical Institute

Under 2022 läser jag en kurs i interkulturell kommunikation vid KIT Royal Tropical Institute i Amsterdam, Nederländerna. Det är ett globalt kompetenscentrum för interkulturellt samarbete och hållbar utveckling. Kursen behandlar kommunikativa beteenden och den kommunikativa variation som finns mellan olika kulturer.

University of Bedfordshire

Jag har även varit doktorand vid ett sk. ‘Professional Doctorate Programme’ vid University of Bedfordshire i Luton, Storbritannien. Det var en systemisk forskarutbildning och min forskning fokuserade på idé- och värderingsstyrt ledarskap inom kommunikationsområdet för en hållbar utveckling.

Länk till en artikel om min forskning vid University of Bedfordshire

Artiklar och uppsatser

 • Soil, soul, and society: Sustainability communications leadership in practice
  2022: Middlesex University & Institute of Psychosynthesis, Storbritannien

 • Communication, misinformation and stereotypes, ett kapitel i Handbook of the Integration of Refugees in Europe
  2019: Europeiska KommissionenBryssel, Belgien
 • Contesting the Orthodoxy of Managerialism
  2019: Istituto di PsicosintesiFlorens, Italien
 • The Crowd Within: An Experiential Inquiry into Leadership in Sustainability
  2014: Ashridge Business SchoolBerkhamsted, Storbritannien
%d bloggare gillar detta: