Ett farlig experiment

Krönika publicerad i Skaraborgsbygdens Tidning

Det är en konstig tid vi lever i, är tanken som kommer till mig när jag sitter här på puben The Claddagh Ring i London. Jag läser psykologi på universitet ett stenkast härifrån och de senaste dagarna har jag studerat ett av de mest kända experimenten i psykologins historia. Det kallas för Robbers Cave-experimentet och ägde rum i USA i början av 50-talet.

En grupp med pojkar delades slumpmässigt upp i två grupper för att forskarna ville se hur man kan få människor att snabbt bli fientliga mot varandra. Det här omnämns ofta som ett talande exempel på hur lätt det är att skapa konflikter. Men när jag studerar vad som hände ser jag också något annat. Jag ser hur pojkarna till slut kom till insikt att de var tvungna att agera tillsammans för att överleva.

Jag bär på en växande känsla av olust över att vi lever i ett samhälle och en tid som för oss allt längre ifrån varandra. Det offentliga samtalet splittrar oss och ställer oss alltmer mot varandra. Frågan är vad vi behöver göra för att hitta den viktiga gemensamma grunden som alla samhällen så väl behöver?

Robbers Cave-experimentet var ett sommarläger för pojkar som leddes av en grupp psykologer. Pojkarna delades i två grupper och de uppmanades att delta i aktiviteter som medvetet skapade fientlighet mellan dem. Efter ett dragkamp som vunnits av den ena gruppen utbröt kaos, flaggor brändes, kojor attackerades och vandaliserades.

I psykologins värld har det skrivits spaltmeter om experimentet och de minst sagt tveksamma metoder som forskarna använde. Fokus har alltid handlat om hur lätt det är att piska upp ilska och skapa fiendskap.

Men berättelsen har fler sidor än så.

I slutet av experimentet stängde forskarna, helt medvetet, av vattenförsörjningen. Det tog inte lång tid innan pojkarna insåg att de bara kunde överleva om de hittade tillbaka till varandra och började samarbeta. Så, den verkligt intressanta delen av det här experimentet är inte fiendskapen utan hur motsättningar kan överbryggas.

Att vi trots allt kan möta varandra igen, som människor.

Robbers Cave-experimentet utspelade sig för länge sedan, men slutsatserna är lika viktiga idag. Att när motsättningarna växer finns det egentligen bara en enda väg framåt, att vi stannar upp och respektfullt börjar samtala med varandra.