300 böcker i fickan

Krönika publicerad i Skaraborgsbygdens Tidning

Jag var på väg utomlands häromveckan, med trehundra böcker i fickan, trots att jag flög iväg med bara handbagage. När kaptenen släckte ljuset inför starten och jetmotorernas dån fyllde kabinen höll jag min allra käraste pryl i handen. En läsplatta med elektroniskt papper och elektroniskt bläck. Tack vare den här lilla prylen, som jag ofta har i innerfickan, kan jag bära med mig hela mitt hemmabibliotek på tåg, bussar och flyg.

Det sägs att vi nu står inför den största omställningen sedan den industriella revolutionen.

Digitaliseringen står för dörren och den har redan börjat förändra vårt samhälle i grunden. Här i Sverige finns det höga ambitioner, riksdagen har bestämt att vi ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det har till och med bildats en helt ny myndighet för att få fart på utvecklingen.

Jag är oerhört stolt över förmånen att, tillsammans med drygt en miljon andra, få jobba i välfärden. Men vi har en gigantisk utmaning i det här landet som få pratar om, antalet barn och äldre ökar snabbare än oss som är i arbetsför ålder. Därför kommer det att behövas drygt en halv miljon nya medarbetare i välfärden de närmaste åren.

De finns helt enkelt inte att anställa för varken kommuner eller landsting.

Riksrevisionen har visat att det kommer det behövas 200 extra miljarder om välfärden om bara tio år ska hålla samma kvalitet som idag. Helt plötsligt handlar alltså digitaliseringen om att klara skola, vård och omsorg på ett hållbart sätt.

Den stora utmaningen är inte tekniken utan att vi måste lära oss att tänka i helt nya banor för att klara framtiden.

Det är här välfärdstekniken kommer in, till exempel digitala trygghetslarm, omsorg och tillsyn via kamera och GPS med spårningsenhet så att dementa kan gå på självständiga promenader. Digital välfärdsteknik kan, rätt använd, bidra till att äldre och funktionshindrade kan bo kvar hemma, känna sig trygga och vara delaktiga i samhället. Digitaliseringen, alltså nya smarta arbetssätt, är ett sätt att säkra att vi har de varma, mänskliga händerna på rätt plats, där de verkligen behövs, i skolan, vården och omsorgen.

All förändring skapar alltid pirr i magen, men vi kan vara säkra på att digitaliseringen redan idag förändrat hur vi lever och arbetar. Och att den redan nu ger oss möjligheter att göra sådant som tidigare var omöjligt, som att ha trehundra böcker i fickan.