Barnen som inget har

Krönika publicerad i Skaraborgsbygdens Tidning

Välståndet har ökat under hela 2000-talet, samtidigt visar forskningen att skillnaderna mellan de som har mycket och de som har lite ökar.

Att vara ekonomiskt utsatt som barn ökar risken för både fysisk och psykisk ohälsa, kriminalitet, dåliga skolresultat och ett liv i utanförskap.

I en FN-rapport hamnar Sverige långt ner på plats 23 när barns uppväxtvillkor i västvärlden jämförs. Barnens livssituation har analyserats när det gäller inkomst, utbildning, hälsa och välbefinnande.

Vi hamnar långt efter våra nordiska grannländer.

Shadow
Foto © Pascal Tshibanda

Faktum är att ungefär 200 000 svenska barn lever i familjer med inkomst under EU:s fattigdomsgräns, det vill säga under 60 procent av medelinkomsten i landet.

Bland barn med utländsk bakgrund är den ekonomiska utsattheten sju gånger större än för barn med båda föräldrarna födda i Sverige.

I mitt jobb möter jag dagligen de som jobbar med barn. Någon berättade för mig om en 12-årig flicka som alltid är hungrig, hon lever i en smutsig lägenhet med sin psykiskt sjuka mamma.

Andra medarbetare berättar för mig om barn som snattar tandborstar och mat för att klara vardagen.

De berättar också om pojken som alltid kommer för sent till skolan för att han lever i trångboddhet i en lägenheten som är så liten att han aldrig hinner gå på toaletten hemma.

Det här är barnen som aldrig kan åka någonstans på skollovet, de som aldrig kan sälja alla lotter som krävs av dem i föreningslivet, de som läser sina läxor i tvättstugan i hyreshuset för att det är den enda lugna platsen som står att finna.

De är barnen som inget har.

De senaste åren har antalet barn som tvångsomhändertagits av kommunernas socialtjänster ökat dramatiskt. Barn utsätts för våld eller lever i familjer där de får bevittna våld, eller har mammor och pappor som helt enkelt inte klarar av sitt föräldraskap.

Enligt Barnkonventionen, som nästa år blir svensk lag, har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard, ändå blir alltfler barnfamiljer i Sverige hemlösa.

I barndomen läggs grunden och vår barndom påverkar oss genom hela livet.

Det är lätt att säga att alla barn måste få chansen och förutsättningarna att växa upp till hela, friska människor som ska få chansen att förverkliga sina drömmar.

Men frågan är, hur mycket ojämlikhet tål egentligen våra barn?